Eвропейската алтернатива на Турция е неизбежна и
един ден тя ще бъде неотделима част от Европа като политическо, икономическо и културно пространство !

Орхан Памук

728x90,booking

Booking.com

travel-in-turkey

travel-in-turkey
travel-in-turkey

събота, 31 юли 2010 г.

Tенденциозна кампания срещу закона и правовия ред в Република България

О Т В О Р Е НО П И С М О

До
Председателя на политическа Партия ДПС
Г-н Ахмед Доган

Копие :
Председателя на Народното събрание
Г-жа Цецка Цачева

Министър – председателя на Република България
Г-н Бойко Борисов

Президента на Република България
Г-н Георги Първанов

Главния прокурор на Република България
Г-н Борис Велчев
ИМАМИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

О Т В О Р Е НО П И С М О
ОТ
ВИСШИЯ МЮСЮЛМАНСКИ ДУХОВЕН СЪВЕТ

Уважаеми Г-н Доган,

От името на Политическа Партия ДПС, която ръководите се провежда тенденциозна кампания срещу закона и правовия ред в Република България. Народни представители активно участват и организират политически митинги пред джамиите в страната и се подготвят граждански неподчинения срещу решенията на независимия български съд.

Като политик от висока класа и отговорен държавник, доказал своето участие в демократичните процеси в близките двадесет години, не се съмнявам, че върховенството на закона е сред ценностите, които признавате и уважавате. В близкото минало покойния вече Ахмед Емин неприкрито вредеше на мюсюлманското изповедание, използвайки позицията и близостта си с Вас. Сега Вашите заместници Рушен Риза и Муста Карадай са предприели действия, позорящи както принадлежността им към мюсюлманската религия, така и към партията, към която се числят. Независимият български съд отстрани нелегитимното ръководство на мюсюлманите, което и с помоща на Ахмед Емин подведе и заблуди съдиите с фалшив Устав и нередовна мюсюлманска конференция, с което завладяха ръководството на мюсюлманското изповедание. Това ръководство, начело с Мустафа Хаджи е довело изповеданието до фалит - стотици хиляди левове са вземанията на Държавата по повод на невнесени осигуровки, данъчни задължения, реализирани приходи и невнесени данъци от стопанска дейност. А по отношение на сградния фонд и вакъфските имоти, към местните администрации се дължат милиони. Към всичко това трябва да прибавим липсата на отговорност към имамите и отказа на отстраненото от съда ръководство да сключи трудови договори за заплати и да осигури тези духовни лица, основата и гръбнака на мюсюлманското изповедание в Република България. Не на последно място стои въпросът за различните секти, толерирани от ръководството на Мустафа Хаджи, с което умишлено се съсипа религиозното обучение в нашите духовните училища и Висшия ислямски институт, за да обслужи интересите на фундаменталистки фондации, организиращи съмнителни обучения по ислям. Главното мюфтийство се отказа да подкрепя навлизането на дисциплината Ислям в държавните училища. В миналото се печатаха учебници, стимулираха се учителите и се водеше активна политика, за да може децата да са информирани, сега не се прави нищо.

Тревогата и загрижеността ми са насочени към липсата на диалог. Аз винаги съм протягал ръка към братята мюсюлмани и в рамките на религиозния морал да споделим тревогите и нуждите на изповеданието, да решим проблемите и противоречията. В отговор получавам манифестации, митинги, заплахи към реда и държавността, все неща чужди на мюсюлманите, чужди на религията ни и забранени в Свещения Коран.

В тази връзка бих искал да заявите открито позицията на Политическа Партия ДПС по повод на това, което Вашите народни избраници извършиха пред молитвените храмове в страната и демонстрациите срещу закона и независимия съд пред джамиите в петъчните дни за молитва, против реда и закона в Република България. Позиция на Партията ли е или лична тяхна ангажираност? Извършването на нарушения по отношение на мюсюлманския, разрешен съдебно казус и участието и активната намеса във вътрешните работи на изповеданието от страна на партията планирани мероприятия за дестабилизацията на страната ли са или заблудени действия на обикновени граждани? Натрупването в общественото пространство на системни доказателства за намеса на политиката в религиозните ни дела е прекалено голямо и води до противоречие и нарушаване на Конституцията на Република България.
Защита на нашата справедлива кауза ние няма да търсим в митинги и демонстрации, забранени ни от Корана, ние се уповаваме на закона и всичките ни действия са ръководени от него.

Призовавамe Ви да се разграничите от народните избраници от ДПС, избрали пътя на конфронтацията и нарушението на Конституцията, за което би трябвало да следва санкция от страна на прокуратурата.

Призовавамe Председателя на Народното събрание, отговорен да следи за поведението на народните представители, да санкционира прякото им участие и груба намеса в религиозните дела на мюсюлманското вероизповедание - участие, с което се позори Парламента и достойството на народния представител.

Призовавамe Министър-председателя на Република България както до сега да не се подвежда по фалшиви вопли и да не се поддава на шантаж и заплахи за граждански размирици. Да се уповава на закона и правовия ред в защита на конституционните права и свободи на всички български граждани, каквито сме и ние, мюсюлманите в Република България.

Призовавамe Президентa на България да е и наш Президент, и да заеме страната на съда и закона. Да не поощрява и насърчава гражданските неподчинения и саботирането на Конституцията - чл.13 ал. 4 от хора, които са получили справедлива присъда в справедлив процес с тяхно активно участие.

Призовавамe нашите братя мюсюлмани да спазват религиозните повели на Свещения Коран, да не се противопоставят на закона и да са примерни граждани на нашето отечество Република България.

Скъпи братя имами, не вземайте участие в никакви противозаконни прояви, организирани от отстраненото ръководство срещу съда, съдебните решения и властта.

София,22.07.2010 год.

С Уважение :
Проф.д-р Недим Генджев

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Петиция за свалянето на имунитета на Волен Сидеров

Избитите от комунистическия режим на Тодор Живков по време на т.нар. "Възродителен процес".2