Eвропейската алтернатива на Турция е неизбежна и
един ден тя ще бъде неотделима част от Европа като политическо, икономическо и културно пространство !

Орхан Памук

728x90,booking

Booking.com

travel-in-turkey

travel-in-turkey
travel-in-turkey

вторник, 1 септември 2009 г.

Радио "Гласът на Турция" - 01.09.2009 г. !

Прогнозите на МВФ

МВФ заяви, че страните с открита икономика сред които и Турция ще излязат по-бързо от икономическия застой.

Posted 01.09.2009 11:53:14 UTC

Updated 01.09.2009 11:53:14 UTC

МВФ заяви, че страните с открита икономика сред които и Турция ще излязат по-бързо от икономическия застой.

Според последният анализ на МВФ, в началото на глобалната криза Турция, Саудитска Арабия, Полша, Южна Коря, Индия, Русия, Мексико, Бразилия и Китай са били повлияни отрицателно от стагнацията на глобалната търговия, но тези 8 страни възползвайки се положително от подобрението в световната икономика ще могат да излязат по-бързо от икономическия застой.
-
САЩ изразиха пълна подкрепа...

САЩ изразиха задоволство от решението на Турция и Армения за установяването на дипломатически отношения...

Posted 01.09.2009 10:00:34 UTC

Updated 01.09.2009 10:00:34 UTC

САЩ изразиха задоволство от решението на Турция и Армения за установяването на дипломатически отношения. В изявлението на Държавния Департамент се припомня, че американската администрация подкрепя нормализирането на отношенията между двете страни в рамките на приемлим период и без поставяне на предварителни условия.
В изявлението на американската администрация се изказва желанието да бъде постигнат бърз напредък в рамките на съгласуваността за нормализиране на отношенията между Турция и Армения.
Подчертава се, че американската администрация е готова да работи в близко сътрудничество с администрациите на Турция и Армения и да оказва подкрепа на процеса за нормализиране на двустранните отношения, представляващ исторически повратен момент, който ще даде голям принос за мира и стабилитета в региона.
-
Бардакоглу даде вечеря Ифтар

Лидерите на някои религиозни общности се срещнаха на вечеря Ифтар в Истанбул.

Posted 01.09.2009 11:51:17 UTC

Updated 01.09.2009 11:51:17 UTC

Лидерите на някои религиозни общности се срещнаха на вечеря Ифтар в Истанбул.

На вечерята Ифтар дадена от директора на дирекцията по вероизповеданията Али Бардакоглу бе акцентувано, че срещата на различни религии и общности представлява важна стъпка по пътя за обезпечаването на световния мир.

На вечерята ифтар участваха Юсуф Четин метрополит на Сирианската православна църква, заместник партиархът на древната сириаска църква Юсуф Саг и лидерът на юдеите Исхак Халева.

В речта си след вечерята директорът на дирекцията по вероизповеданията Али Бардакоглу отбляза, че често провеждат срещи с представителите на различните религии и че това е важна стъпка за мира на човечеството и каза дословно: „Религиите не са за водене на спор, а за обезпечаване на уважението и любовта. Диалогът означава не срещата на представителите на различните религии правейки отстъпка от своите религиозни виждания, а беседването отстоявайки собствените си религии и изпитвайки гордост от тях”.
-
Турция и Армения установяват дипломатически отношения...

Турция и Армения дават старта на вътрешни политически консултации по въпроса за установяването на дипломатически отношения...

Posted 01.09.2009 09:52:31 UTC

Updated 01.09.2009 09:52:31 UTC

Турция и Армения дават старта на вътрешни политически консултации по въпроса за установяването на дипломатически отношения. В съвместното изявление на министерствата на външните работи на Турция, Армения и Швейцария се подчертава, че е била постигната съгласуваност за поставяне началото на процес на вътрешни политически консултации във връзка с одобрените по време на преговорите водени с посредничеството на Швейцария протоколи, съответно "Протокол за установяване на дипломатически отношения" и "Протокол за разгръщане на двустранните отношения".
Тези два протокола очертават рамките на дейностите за нормализиране на двустранните отношения в средносрочен период.
Предвидено е политическите консултации да приключат за 6 седмици и след това двата подписани протокола да бъдат внесени за одобрение в парламентите на двете страни. В изявлението се подчертава, че нормализирането на отношенията ще даде принос за мира и стабилитета в региона и се отбелязва, че Турция и Армения ще продължат усилията си в тази насока с подкрепата и на Швейцария.
Същевременно министърът на външните работи на Турция Ахмед Давутоглу заяви, че в течение на процеса на нормализация на отношенията с Армения ще бъдат съблюдавани интересите на Азербайджан. Давутоглу каза, че турско-арменската граница няма да се отваря.
-
Новини
01.09.2009
-
Емисии 01.09.2009
-
Портал Турция

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Петиция за свалянето на имунитета на Волен Сидеров

Избитите от комунистическия режим на Тодор Живков по време на т.нар. "Възродителен процес".2