Eвропейската алтернатива на Турция е неизбежна и
един ден тя ще бъде неотделима част от Европа като политическо, икономическо и културно пространство !

Орхан Памук

728x90,booking

Booking.com

travel-in-turkey

travel-in-turkey
travel-in-turkey

петък, 22 октомври 2010 г.

Подготвя се нов възродителен процес !

Подготвя се нов възродителен процес !

Friday,22 October 2010 11:08

Главно мюфтийство на мюсюлманите в България уведомява българската общественост за продължаващите опити на българската държава и нейните институции да репресират мюсюлманите в страната. След всички проблеми, свързани с призива-езан, строеж на втора джамия и културно-образователен и административен център в София, изграждането на гробищен парк в района на столицата, свободното носене на забрадки от мюсюлманки, извършване на погребален ритуал според ислямския канон, десетките юридически спънки по отношение на регистрацията на ръководството на изповеданието, безконтролните своеволни арести на свещонослужители, невръщането в полза на мюсюлманите на отнетите по време на комунистическия режим стотици вакъфски имоти, честите обидни клевети и обвинения за евентуални връзки с радикални терористични елементи, десетките посегателства на джамии и неразкриването на извършителите им, и много други се откроява и един случай от последните дни, ярък пример за полицейска репресия. На 15.10.2010 г. служител на Мюсюлманското изповедание е бил посетен от трима полицаи, които първоначално са се представили за негови съседи, нахлули в дома му без да са поканени, след което бил заставен да тръгне с тях до полицейското управление без да му бъде представена заповед, постановление или призовка, изясняваща причините и процедурата на случващото се. След протеста на нашия служител с мотива, че действията срещу него са незаконосъобразни полицаите се опитали да му поставят белезници. Служителят на мюфтийството е съдействал и посетил близкото РПУ, където след неколкочасово задържане-арест му била изяснена причината – бил обявен за национално издирване, въпреки че служителят ни не се е крил и през последните няколко години е живял и работил на едно и също място. Било му обяснено, че е призован като свидетел на разследване-досъдебно производство във връзка с извънредна мюсюлманска конференция, проведена на 2008 г. Служителят ни е заявил, че по-рано, подобно на стотици други делегати, участвали в конференцията, е бил многократно откриван и разпитван, но в конкретния случай никога не е бил редовно призоваван, никога не му е представена призовка и не е подписвал такава, и ако е бил потърсен, безпроблемно щял да се яви отново за разпит. Били му връчени две призовки, след което бил освободен.
Служителите на изповеданието сме публични личности, извършваме дейността си открито пред обществото и винаги сме били откривани от журналисти, посланици, граждани, университетски преподаватели и всички, които желаят да се свържат с нас - не са имали затруднения, но нашата полиция не успява да ни открие. А как потърпевшият служител е бил открит в дома си, където е регистриран и живее през последните 9 години и арестуван и защо не е открит отново там по нормалния ред по-рано? Той не е първият, няма да е и последният онеправдан в поредицата от случаи, насочени към искрено работещите за исляма. За голямо съжаление омразата към исляма, агресивните настъпления срещу мюсюлмани и вечните непремерени действия към култура, традиция и права няма да доведат до решаване на проблеми, а ще ги задълбочат.
Имаме съмнения, че третирането като престъпник на един редови служител става по начин, който цели сплашване и компрометиране на следствието с цел подпомагане на държавния мюфтия Недим Генджев. Когато един мирен и лоялен гражданин е станал обект на такава незаконна саморазправа от страна на органите на реда е ясно, че бива манипулиран, за да свидетелства по нареждане от държавата. Именно за това не споменаваме името и длъжността на служителя на Мюсюлманското изповедание, защото той и неговото семейство са силно стресирани и психически малтретирани, не се чувстват защитени от законите и очакват всеки момент нова полицейска саморазправа.
Всички горепосочени случаи и множество наши наблюдения и информации ни дават основание да твърдим, че българската държава се готви да проведе под нова форма поредния възродителен процес, който ще бъде насочен не толкова към насилствената смяна на имената, макар и това да се случва често чрез икономически и други средства, а ограничаването на религиозните права и свобода на вероизповеданието на гражданите, изповядващи исляма. Знаем и ясно заявяваме, че българският възродителен антимюсюлмански процес, насочен срещу общността ни, навлиза в нов етап от прилагането и развитието му.
Както винаги при репресии и гнет, насочени към мюсюлманите, така и сега се започва с религиозните ръководители на мюсюлманската общност, имамите, мюфтиите, по-будните и дейните граждани. Всички експерименти от този род са започвали с мюсюлманите от първите редици и се цели не само сплашване и натиск на останалото население, а също и ограничаване на възможността да се влияе на гражданите чрез проповеди и учебна дейност. Ние още помним с болка и огорчение униженията и страданията, на които бяха подложени хиляди имами, мюфтии и учители, в лагерите, затворите и полицейските участъци през минали, но незабравени периоди. Когато народът бъде наплашен със случващото се на лидерите, водачите и радетелите на една идея, когато няма кой да изказва истината гласно и без страх, когато няма кой да възпитава хората в традициите им и те загубят връзка с корените си, въпрос на време и добра тактика е да се изпълнят асимилационните и ограничителните цели. Опитите да се обезвредят, обезличат и ограничат нашите законни действия за развититето на исляма в България са неоспорим факт, с който се сблъскваме всекидневно. Нашите добронамерени действия да обучаваме и възпитаваме гражданите в морала и традициите на исляма, срещат силна съпротива от политици, общественици, а често и от държавни служители. Това става причина за създаване на враждебни обществени нагласи срещу всички мюсюлмани и предпоставка за дискриминация, неприемливо отношение и прояви срещу лица и храмове. В началото, както е било и през десетилетията в нашата история, се започва с гонения на будните духовници, които са основен стожер за съхранението и развитието на исляма. Когато се саморазправят с мюфтии, имами, учители, мюсюлмански настоятелства, мюсюлманите няма да имат водачи и лидери, които да ги обучават, възпитават и съветват по верските въпроси. От това следва, че връзката ислям-население е органично прекъсната и цялата общност става жертва на асимилация. При такъв развой на събитията няма да има кой да води миряните в протестите им срещу ограничаването на строеж на джамии, носенето на забрадки, назначаването на държавни мюфтии, задържането на религиозни хора, оскверняването на храмове, забраната на Коран курсове и други религиозни мероприятия. Доказателство за това са и последните проверки на имами и мюфтии от три области и недоказаните слухове за разпространение на радикален ислям. Цели се да се докаже, че имами и водачи са престъпници, не трябва да бъдат следвани и по този начин да инкриминират дейността им в джамиите. Първоначалните мерки за тормоз на духовници ще бъдат последвани и от други стъпки, които пресдтоят. Процесът ще трае години, но е по-страшен от всякога, защото не е публично обявен, а се извършва подмолно и перфидно с незабележими на пръв поглед методи и средства. Но въпреки тези планове, най-добър отговор беше даден от мюсюлманското население, което защити своите религиозни водачи и се изказа гласно, че няма доверие на държавата, институциите и че е наясно с репресивните цели на държавния апарат, които не са новост в българската история. Инфилтрирането на Генджев и обкръжението му са само част от тези държавни цели и се явяват като инструмент за постигане на по-добър ефект, като представят проблемите на мюсюлманското изповедание като вътрешноинституционални и като разкол, което не е вярно.
Ето защо приканваме цялата мюсюлманска общност, българската общественост, отговорните български и европейски институции и световните наблюдатели да не остават безучастни към подготовката на новия възродителен процес, който ще бъде оправдан със законови нормативи, но прибягващ до не толкова законни методи и средства. Новите възродители ще прибегнат към нови икономически, социални и психологически прийоми. Обявяваме ясно, че сме наясно с готвените процеси срещу нас и прозираме истинските цели на грандиозния замисъл.
Уважаеми колеги, скъпи приятели, братя по участ, задаващата се кампания на възродителния процес ще се провежда под ефимерните обвинения за връзки с терористични групи или други лъжливи престъпления. Очакваме множество преследвания и гонения - за това трябва да бъдем духовно силни и извисени. Ние живеем и работим с ясното съзнание, че не сме извършили нищо недостойно и престъпно, но сме наясно, че държавата е в състояние да ни репресира - когато, както и за каквото пожелае. Представената от нас теза и твърдения не са новооткрити. Подобни сравнения и намеци сме правели често по различни теми и поводи, но днес го заявяваме открито, защото всеки ден се сблъскваме с нови непреодолими трудности. Надявахме се, че членството ни в ЕС ще бъде нов преломен момент в нашата история и ще предотврати тези възраждащи процеси, заплашващи идентичността и бъдещето на мюсюлманите, но уви! В икономическо, социално и културно отношение дискриминацията, произволът и репресиите продължават. Ние се сблъскваме с още много трудности, нередности, факти и обстоятелства, които днес все още не сме в състояние да споделим с обществеността.
Надяваме се, че и този път мюсюлманите няма да позволят гавра и унижение с честта и достойнството си и ще покажат своята гражданаска воля и непримиримост съгласно законите на страната. Аллах да е доволен от всички, които посрещат спокойно и с повдигнат дух несгодите и несправедливостите, отстоявайки вяра и кауза. Нека не забравяме, че всички мюсюлмани по света са обект на репресии и гнет, а в определени места всекидневно се пролива кръвта на мюсюлманите и техните деца.
Нашите съмнения се засилват с всеки изминал ден, когато сме изправени пред нови изпитания и беззакония. Въпреки репресиите, сплашванията, беззаконията, вечните оправдания на държавата и подготовката за новия възродителен антимюсюлмански процес, ние няма да се поддадем на страха и провокациите и ще търсим своите права в страната и в рамките на Европейския съюз по мирен и законен път. За това се обръщаме към мюсюлманите да са мъдри и бдителни в очакване на новите подвизи на българските възродители, които ще се сблъскат с вярата, духа и волята на възродения мюсюлманин! Не желаем конфронтация и проблематичност, а обективаната истина и справедливо отношение.
Молим се горещо на Всевишния Аллах да ни укрепи в усилията да запазим вярата и религията си, да ни вдъхнови за мъдри и правилни решения и да дочакаме истинската неподправена демокрация и свобода за всички граждани в нашата родина България!
Аллах да ни е на помощ!

ПРЕССЛУЖБА НА ГЛАВНО МЮФТИЙСТВО

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Петиция за свалянето на имунитета на Волен Сидеров

Избитите от комунистическия режим на Тодор Живков по време на т.нар. "Възродителен процес".2