Eвропейската алтернатива на Турция е неизбежна и
един ден тя ще бъде неотделима част от Европа като политическо, икономическо и културно пространство !

Орхан Памук

728x90,booking

Booking.com

travel-in-turkey

travel-in-turkey
travel-in-turkey

вторник, 14 декември 2010 г.

Решение № 175 от 14.12.2010 г. - МВнР - посланици и генерални консули

Три имена Кирил Иванов Момчилов
Дата на раждане 27.03.1938 г.
Място на раждане гр. Две могили
Вербувал го служител о. р. Добри Стоянов Недков на 28.09.1964 г., регистриран на 05.11.1964 г.
Ръководил го служител о. р. Добри Стоянов Недков; полк. Благо Благоев Бръмбаров; подп. Запрян Колудов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-2 армия-1
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник доверителна връзка; агент
Псевдоними Петров
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-19403; работно дело IР-3249.
Снемане от действащия оперативен отчет 1966 г.
Публична длъжност или публична дейност Генерален консул в Одрин от 26.05.1990 г. до 01.10.1991 г.
Генерален консул в Истанбул от 11.09.1993 г. до 02.10.1998 г.Три имена Кирил Иванов Момчилов
Дата на раждане 27.03.1938 г.
Място на раждане гр. Две могили
Качество Щатен служител
Структури, в които е работил РУ-ГЩ
Документи, свързани с кариерното му развитие Със заповед № 0600/ 04.10.1975 г. е назначен за пом. н-к на отдел; със заповед № Р-013/ 18.07.1978 г. е преназначен за ст. пом. н-к на отдел; със заповед № Р-019/ 19.09.1980 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № Р-024/ 21.09.1983 г. е преназначен за ст. пом. н-к на отдел; със заповед № Р-028/ 20.09.1986 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № Р-025/ 14.09.1990 г. е преназначен за разузнавач IV степен.
Публична длъжност или публична дейност Генерален консул в Одрин от 26.05.1990 г. до 01.10.1991 г.
Генерален консул в Истанбул от 11.09.1993 г. до 02.10.1998 г.

Доклад на Служба "Военна информация" по чл. 16, ал. 2, т. 2 рег. № 3060/ 16.11.2010 г.

Продължава тук:

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Петиция за свалянето на имунитета на Волен Сидеров

Избитите от комунистическия режим на Тодор Живков по време на т.нар. "Възродителен процес".2