Eвропейската алтернатива на Турция е неизбежна и
един ден тя ще бъде неотделима част от Европа като политическо, икономическо и културно пространство !

Орхан Памук

728x90,booking

Booking.com

travel-in-turkey

travel-in-turkey
travel-in-turkey

вторник, 15 септември 2009 г.

Трудни дни за Турция

Трудни дни за Турция

Миналата седмица Турция бе разтърсена от две тъжни събития.

Posted 15.09.2009 10:38:17 UTC

Updated 15.09.2009 10:38:17 UTC

Тема на деня 281

Вторник, 15.09.2009 г.

Автор: Проф. Др. Рамазан Гьозен

Миналата седмица Турция бе разтърсена от две тъжни събития. Първото събитие бяха наводненията в Истанбул и Текирдаг, които причиниха смъртта на детески души и големи материални щети, а другото тъжно събитие бе за смъртта на няколко военнослужещи по време на терористични нападения в Сиирт, Хаккяри и Ван. Въпреки, че и двете събития покрусиха турския народ, наводненията излязоха на преден план, тъй като това е най-голямото природно бедствие през последните 10 години в Турция.

Наводненията предизвикани от поройните валежи нанесоха големи материални щети. Открито се вижда, че наводненията, по време на които загинаха десетки души, хиляди граждани бяха ранени и останаха без домове, пътищата бяха разрушени, бяха нанесени щети възлизащи на милиони турски лири. Изпитва се безпокойство от нарастване на жертвите и щетите, а така също и от избухването на епидемия. Междувременно правителството и местните власти взеха спешни мерки за преодоляване на последствията от наводненията. Предлагаме ви коментара по въпроса на Проф. Др. Рамазан Гьозен председател на катедрата по политически науки и международни отношения на университета Чанкая...

Проблеми като наводнения, земетресения, пожари и терора са част от ежедневието на редица страни по света. Човечеството трябва да се научи да живее с подобни природни бедствия и проблеми със сигурността. Приемането на тази действителност обаче не означава да се изпада в безпомощност.

Посредством научни и рационални методи природните бедствия като наводненията и проблемите със сигурността като терора може да бъдат сведени на най-ниско ниво, дори и да не успеем да ги разрешим напълно. За тази цел е необходимо да бъдат установени правилно източниците или причините на дадения проблем, а след това да бъде намерено правилното разрешение и най-важното въпросното разрешение да бъде приложено с решителност.

От гледна точка на наводненията и последиците от тях на преден план излизат три причини. Първо, ако валежите падащи на квадратен метър са 3-4 пъти по-високи от средните стойности тогава наводненията са неизбежни. Това положение е глобален проблем, срещан доста често в различните точки на света, резултат от глобалното затопляне, за чието разрешение човечеството трябва да вземе спешни мерки.

Всеизвестна истина е че в борбата срещу подобни природни бедствия трябва да бъде повишено самосъзнанието на хората по въпроса за правилното възползване от природата. Казано с други думи за избягването или свеждането до минимална степен на последиците от природни бедствия като наводненията и земетресенията е необходимо да се прилагат най-подходящите модели на градоустройство и поведение. За избягването на наводненията трябва да се спазват стриктно забраните за застрояване на речните корита и предварителните мерки при евентуална опастност. За съжаление обаче всеки е наясно, че в примера с Турция тези правила почти не се вземат предвид. Фактът, че бедствието в Истанбул се случи в околността на речните корита е най-голямото доказателство в това отношение. Погрешното и непланирано застрояване, неконтролираното разрастване, недостатъчната инфраструктура на Истанбул подготвяват основа за подобни природни бедствия и за нарастването на броя на жертвите.

Несъмнено за изпълнението на всички тези условия е необходимо наличието на силно управление и политики и стриктното изпълнение на тези политики, което на свой ред съставлява третия източник на проблема. Определянето на правилата е дело на учените и политиците, а тяхното изпълнение е дело на всички, от обикновените граждани до висшите управители. Най-голяма отговорност в процеса на изпълнение на тези решения имат общините и административните ведомства, които трябва да действат много стриктно и решително и да съблюдават общата полза на обществеността. Същевременно всички хора, семейства, фирми и организации, трябва да се придържат към правилата и да улесняват работата на управителите. Казано с други думи съвместното действие на населението и управителите в борбата с природните бедствия ще бъде в полза на обществеността. ТРТ

Портал Турция

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Петиция за свалянето на имунитета на Волен Сидеров

Избитите от комунистическия режим на Тодор Живков по време на т.нар. "Възродителен процес".2